Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu - Świniary
 

 

Informujemy, że została utworzona nowa strona internetowa Parafii (link do nowej strony znajduje się w zakładce "Strona główna").

Prosimy o korzystanie z nowej strony internetowej "www.swiniary.archidiecezja.wroc.pl", gdyż obecna od 1 listopada 2023 r.  nie jest aktualizowana.

 

 

Duszpasterstwo Parafii informuje o zadniach i ich kosztach wynikających z podjęcia przygotowań do budowy kościoła na terenie Parafii we Wrocławiu - Lipie Piotrowskiej przy ul. Pełczyńskiej.

Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2014 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu Inwestorskiego, obliczanie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użydkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1388 i 1389, roz. 4).

Zadanie 1.  Opracowanie koncepcji projektowej z wizualizacjami budowy kościoła - koszt 12300 zł (kwota zawiera 23% VAT).

Zadanie 2.  Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniami na budowę kościoła - koszt 46740 zł (kwota zawiera 23% VAT).

Podpisanie zamówień na wykonanie powyższych zadań wiąże się z wpłatą kwot za ich wykonanie, dlatego zwracam się do Parafian, Ofiarodawców i Darczyńców o wspracie fianansowe tak ważnej dla nas inwestycji. Ofiary można przelewać na konto parafialne , złożyć w kancelarii parafialnej i w zakrystii.

 

Numery kont Parafii:

Numer konta ofiar przeznaczonych na budowę kościoła w Lipie Piotrowskiej: 34 1240 6768 1111 0011 2409 8140 (w tytule przelewu proszę zapisać: darowizna na cele kultu religijnego - budowa kościoła).

Numer konta ofiar przeznaczonych na bieżące potrzeby Parafii, Parafialny Zespól Caritas, ofiary wpłat na cmentarz lub inne: 07 1240 6768 1111 0010 4622 8384 (w tytule przelewu proszę zapisać: darowizna na cele kultu religijnego - np. bieżące potrzeby).

 

Składka na bieżące potrzeby parafii (tj. drobne remonty, usuwanie usterka itp.) 10 zł miesięcznie od rodziny, jest dobrowolną ofiarą, która jednak bardzo pomaga nam w funkcjonowaniu parafii. Wpłaty proszę uiszczać na konto parafialne tytułem: „Darowizna na cele kultu religijnego – na bieżące potrzeby parafii”.

 

Duszpasterstwo Parafii informuje, że z racji znaczącego wzrostu kosztów związanych z utrzymaniem cmentarzy naszej Parafii od  1 stycznia 2023 r. zostaje podniesiona roczna opłata za jeden grób do 50 zł., oraz jednorazowa opłata za wywóz odpadów po pogrzebie (wieńce, kwiaty...) do 200 zł.

 

Bardzo dziękuję osobom, które wspierają wpłatami na nasze konto potrzeby naszego kościoła. Serdecznie dziękuję za każde wsparcie. Bóg zapłać.