Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu - Świniary

 Kancelaria parafialna

wtorek godz.: 1600 - 1700 

sobota godz.: 900 - 1000

Informujemy, że została utworzona nowa strona internetowa Parafii (link do nowej strony znajduje się w zakładce "Strona główna").

Prosimy o korzystanie z nowej strony internetowej "www.swiniary.archidiecezja.wroc.pl", gdyż obecna od 1 listopada nie jest aktualizowana.

 


Sakrament Chrztu Świętego

Dokumenty potrzebne do Sakramentu Chrztu Świętego:

1.       Akt Urodzenia dziecka – oryginał

2.       Akt Ślubu Kościelnego Rodziców dziecka

3.       Świadectwa Moralności Rodziców Chrzestnych – wydawane w Parafii ich zamieszkania

4.       Potwierdzenie uczestnictwa Rodziców i Chrzestnych w Konferencji przed Chrztem

5.       Jeśli Rodzice nie mieszkają na terenie naszej Parafii wymagana jest pisemna zgoda
           na Chrzest dziecka, z Parafii miejsca zamieszkania

Do obrzędu Chrztu Świętego wymagana jest biała szata i świeca. Dobrym zwyczajem jest,
aby matka chrzestna zadbała o białą szatę, z kolei ojciec chrzestny- o świecę. 
W dobrym zwyczaju jest również, aby rodzice chrzestni w rok po Chrzcie Świetym,
zamówili Mszę św. w intencji dziecka (tzw. Msza św. roczna).


Sakrament Małżeństwa

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa (składane w kancelarii parafialnej) :

1.       Aktualne Świadectwa Chrztu (ważne 3 miesiące, licząc do daty ślubu), które wybieramy
          z parafii, w której był chrzest. Gdyby na świadectwie nie było adnotacji o bierzmowaniu,
          to dodatkowo wybieramy zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii,
          w której odbyło się bierzmowanie.

2.       Dowody Osobiste

3.       Wniosek konkordatowy z USC (ważny tylko 6 miesiące, licząc do daty ślubu!)
           lub Akt Ślubu Cywilnego.

          Należy sprawdzić całkowitą zgodność danych osobowych na dokumentach
          z poz. 1, 2 i 3 (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców).
          W przypadku jakiejkolwiek niezgodności, należy prawnie skorygować dane
          w Urzędzie Państwowym lub Kościelnym (tam, gdzie występuje błąd).

·         Świadectwa ukończenia Katechez Przedślubnych
          (jeśli nauki przedślubne jeszcze trwają, to należy okazać zaświadczenie
          o uczestnictwie w naukach)

·         Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy
          (świadectwa szkolne z oceną z religii lub oddzielne świadectwa z religii)

·         Zgoda na zawarcie małżeństwa w Parafii św. Jadwigi z parafii jednego z narzeczonych
          (tylko w przypadku, gdy oboje narzeczeni mieszkają poza parafią zawierania małżeństwa!)

Możliwe jest zawarcie małżeństwa z tzw. „licencją”, tj. dokumentem zezwalającym na błogosławienie małżeństwa w naszym kościele, wystawionym na podstawie protokołu przedślubnego, który może być sporządzony w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego

Oboje narzeczeni powinni zgłosić się z wyżej wymienionymi dokumentami do kancelarii parafialnej
nie później niż 3 miesiące przed terminem ślubu, w celu sporządzenia protokołu przedślubnego.
Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać odpowiednio wcześniej!

II część protokołu sporządzana jest nie później niż 1 tydzień przed ślubem.

W dniu ślubu narzeczeni, wraz z dwoma pełnoletnimi świadkami,
powinni zgłosić się w zakrystii  kościoła, w którym zawierany będzie sakrament małżeństwa
ok. 20 min. przed rozpoczęciem uroczystości. Wszyscy z dowodami osobistymi.
Narzeczeni dodatkowo z obrączkami i kartkami od spowiedzi.


Pogrzeb Katolicki

Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać w kancelarii parafii ostatniego zamieszkania osoby zmarłej.
Zgłoszenie pogrzebu o każdej porze dnia.

 

Dokumenty potrzebne do Pogrzebu Katolickiego:

1.       Akt Zgonu z USC

2.       Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych (Spowiedzi, Komunii Św.)
          wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala

3.       W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda
          na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej

Do dobrego zwyczaju pamięci o zmarłym,
należy zamawianie Mszy św. w miesiąc i rok po pogrzebie.


INTENCJE MSZALNE

Intencje mszalne przyjmowane są w zakrystii po każdej Mszy św.,
oraz w godzinach pracy kancelarii parafialnej.
Intencje można także zgłaszać  telefonicznie.