Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu - Świniary

INFORMATOR PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS 
PW. ŚW. JADWIGI WROCŁAW-ŚWINIARY ZA ROK 2017

II kadencja PZC Wrocław-Świniary

Skład Zarządu tworzą:

Przewodniczący Ks. Andrzej Seferynowicz

Prezes Krystyna Sikorska-Niemiec

Sekretarz Agnieszka Wytrwał

Skarbnik Maria Kubacka

oraz członkowie

 

Kalendarium z działalności PZC

 

06 stycznia 2017r.

W ten poświąteczny czas, gdy nastrój radosnego przeżywania Bożego Narodzenia    i wspólnego kolędowania , jak co roku w Kościele  w Świniarach  p.w .św. Jadwigi, po Mszy św. w podziękowaniu dla osób,rodzin wspierających Parafialny Zespół Caritas  odbył się koncert Kolęd w wykonaniu Tomasza Krajewskiego, przy akompaniamencie muzycznym Andrzeja Waśniewskiego. Zaprezentowane zostały najpiękniejsze polskie kolędy. Koncert stworzył wokół siebie świąteczny klimat prowadząc do wspólnego kolędowania pomiędzy muzykami a odbiorcami.

11 kwietnia 2017r.

„Torby Miłosierdzia” PZC przekazała żywność, którą otrzymały i  która wsparła kolejne rodziny, osoby samotne  podarowała od Darczyńców Osiedla Świniar i Lipy Piotrowskiej, Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy dzielą się swoim dobrem z drugim człowiekiem.

„Dobroć ma bowiem ludzkie serce, Litość - ludzkie wejrzenie.”

 

04 czerwiec 2017r.

 

„Festyn rodzinny” z okazji „Dnia Matki i Dnia Dziecka” przy współpracy Rady i Zarządu  Osiedla Lipa Piotrowska, został zorganizowany przez PZC z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta, i WCRS-em, który przekazał środki na organizację festynu. Dzieci, które uczestniczyły  w konkursach na organizowanym festynie  przez PZC i R.O. otrzymały nagrody ze środków przekazanych  od sponsorów: Pik,Jamp, TargPiast, Netask, Dom i Ogród. Wszystkim Sponsorom serdecznie dziękujemy. Atrakcją dla wszystkich dzieci były zabawy, konkursy i dużo innych atrakcji  prowadzonych przez animatorów. Pomimo deszczowej pogodyna zakończenie festynu, wszyscy uczestnicy  mogli wysłuchać  piosenek w wykonaniu Zespołu ”GRAMY” Tomasza Krajewskiego.

 

26 sierpnia 2017r.

 

Jak co roku  CAW przekazuje plecaki dla ”żaczka”  W parafii mieszkańcy uzupełniają plecaki zakupując przybory szkolne. PZC wypełnione w przybory szkolne   przekazuje tornistry dla dzieci idących do pierwszych klas szkoły podstawowej, Jak miło zobaczyć uśmiech obdarowywanych dzieci.

 

 

29 grudnia 2017r.

 

Zauczęszczanie na Roraty,dzieci z parafii zostały obdarowane słodkościami.

 

 PZC dziękuje wszystkim Firmom wspierającym naszą działalność na festynach Parafii Wrocław –Świniary,

 

„Dobroć ma bowiem ludzkie serce, Litość - ludzkie wejrzenie.”

 

WROCŁAW MIASTO SPOTKAŃ ,PZC, CAW, PIK, JAMP, TARGPIAST, NETASK.

 

Pomoc udzielana potrzebującym:

- zakup recept, opłaty energii elektrycznej, paczki dla dzieci ,paczki żywnościowe dla potrzebujących, odzież...

Rzeczowa, pisemna, ogólne porady.

 

Zaznaczamy, iż wszystkie wpływy i wydatki są prowadzone w księdze rozrachunkowej dostępnej na spotkaniach PZC.

 

Zarząd Parafialnego Zespołu Caritas odbywa posiedzenia raz w miesiącu poprzedzając spotkanie Mszą Św. o godz. 18:00 oraz zawsze ,ilekroć zachodzi taka potrzeba.

 

Środki zgromadzone na koncie PZC przeznaczone zostaną tylko i wyłącznie na działania statutowe:

-wykup recept dla chorych,

-pomoc w dofinansowaniu wyjazdów dla dzieci,

  -zakup środków higienicznych dla osób zmagających się z ciężkimi chorobami.

 

Jeśli znają Państwo osobę chorą, prosimy o wskazanie takiej osoby wolontariuszom PZC

lub pod nr tel. 601-080-645

 

PZC to grupa ludzi dobrego serca bezpośrednio zaangażowanych w działalność charytatywną w parafii.

 Ich zadaniem jest m.in.: realizowanie i koordynowanie w miarę możliwości i środków, inicjatyw oraz zadań pojawiających się w społeczności parafialnej.

 

Jeżeli czują Państwo potrzebę niesienia pomocy, zapraszamy do wolontariatu w PZC.

Jeżeli mogą Państwo wesprzeć naszą działalność charytatywną finansowo, w dowolnej kwocie prosimy o przekazanie na poniższe konto.

 

Każda okazana pomoc jest niezwykle cennym ,ogromnym wsparciem z Państwa strony.

Pomagamy wszystkim potrzebującym tej pomocy.

nazwa banku: BANK PKO S.A.0/ WROCŁAW RUSKA 51 50-079 WROCŁAW

numer rachunku bankowego: 07124067681111001046228384 z dopiskiem PZC

 

Parafialny Zespół Caritas pragnie podziękować wszystkim Ofiarodawcom, którzy wspierają naszą działalność, słowami J.P.II

„Człowiek jest wielki, nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest.

Nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi.”

 

 

                                                                 W imieniu Parafialnego Zespołu Caritas

                                                                          za wszelką dobroduszność

 

                                                                             Serdeczne Bóg Zapłać

                                                               

                                                               Ks. Proboszcz Andrzej Seferynowicz

                                                    oraz Zarząd i członkowie Parafialnego Zespołu Caritas

                                                                Prezes PZC Krystyna Sikorska-Niemiec

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   &