Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu - Świniary

INFORMATOR PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS 
PW. ŚW. JADWIGI WROCŁAW-ŚWINIARY

II kadencja PZC Wrocław-Świniary

Skład Zarządu tworzą:

Przewodniczący Ks. Andrzej Seferynowicz

Prezes Krystyna Sikorska-Niemiec

Sekretarz Agnieszka Wytrwał

Skarbnik Maria Kubacka

oraz członkowie

 

 

                                SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  PZC    ZA ROK 2021

 

       Z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID zespół PZC wstrzymał się z organizacją różnorodnych imprez. Swoją aktywność członkowie PZC przenieśli na grunt pomocy bezpośredniej  osobom potrzebującym  tak jak: ubogim, samotnym, osobom starszym,rodzinom z dziećmi ,matkom samotnie wychowującym dzieci z Lipy Piotrowskiej  oraz Świniar. Pomoc związana jest z realizacją recept,przekazywaniem sprzętu AGD od osób przekazujących,środków higienicznych,rzeczowych również przekazanych od mieszkańców wyż.wym. Osiedli,za produkty zbierane do  Torb Miłosierdzia  przekazane od  mieszkańców oraz paczek żywnościowych przekazanych  przez  CAW -BŻ,MOPS,oraz Paczek Świątecznych Restauracji z ul. Chorwackiej,która przekazała paczki na święta chorym, oraz  paczek dla dzieci Firmie Targ Piast.

Dziękujemy Państwu za dotychczasową pomoc zarówno finansową i materialną jak i rzeczową.

PZC dziękuje za pomoc wspierającą naszą działalność- finansową na konto Firmom ,mieszkańcom

środki zgromadzone przekazane są na wyłącznie działania Statusowe.

 

 Życzymy ze swojej strony zdrowia w tych trudnych dla nas wszystkich czasach.

 

 

PZC to grupa ludzi dobrego serca bezpośrednio zaangażowanych w działalność Charytatywną w parafii. Ich zadaniem jest m.in.;realizowanie i koordynowanie w miarę możliwości  inicjatyw oraz zadań pojawiających się w społeczności parafii.

Jeśli czują Państwo potrzebę  niesienia pomocy zapraszamy do wolontariatu w PZC.

Jeśli znają Państwo osobę chorą ,samotną potrzebującą pomocy rodzin w trudnej sytuacji  prosimy o wskazanie takich rodzin pod nr 601-080-645 Krystyna Sikorska-Niemiec

 

Jeśli czują państwo potrzebę niesienia pomocy finansowej prosimy o przekazanie na konto parafii

nazwa banku:BANK PKO S.A.o/Wrocław Ruska51 50-079 Wrocław

nr.konta 07124067681111001046228384 z dopiskiem PZC

Każda okazana pomoc  jest niezwykle cenny i ogromnym wsparciem z Państwa strony

Dziękujemy

 

W imieniu PZC za wszelką dobroć

Serdeczne Bóg Zapłać

Ks. Proboszcz oraz zarząd i członkowie Zespołu.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   &