Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu - Świniary

INFORMATOR PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS 
PW. ŚW. JADWIGI WROCŁAW-ŚWINIARY ZA ROK 2016

II kadencja PZC Wrocław-Świniary

Skład Zarządu tworzą:

Przewodniczący Ks. Andrzej Seferynowicz

Prezes Krystyna Sikorska-Niemiec

Sekretarz Agnieszka Wytrwał

Skarbnik Maria Kubacka

oraz członkowie

 

Kalendarium z działalności PZC

 

6 stycznia 2016r

 

Po Mszy św. w Świniarach i Lipie Piotrowskiej członkinie PZC częstowały wychodzących parafian cukierkami w podziękowaniu im za udzielane wsparcie rzeczowego i finansowego na działalność Charytatywną PZC.

 

29 maja 2016r.

 

Lipa Piotrowska-Festyn Coroczne Świętowanie Dnia Matki i Dziecka zyskało na przestrzeni lat uznanie mieszkańców oraz cieszy się rosnącą popularnością i frekwencją również osób spoza parafii. Parafialny Zespół przy współpracy z R.O. Lipa Piotrowska gromadzi mieszkańców Lipy Piotrowskiej i sąsiadujących osiedli Świniary, Widawa, Osobowice –Rędzin jak również przybyłych gości z Wrocławia.

Organizatorami od kilku lat jest PZC i R.O. Lipa Piotrowska. Dzień Matki jest już tradycją.

Imprezę rozpoczynamy Mszą Św. w filialnym Kościele w dalszej kolejności poświęcamy czas na rozrywkę i zabawę pamiętając szczególnie o najmłodszych i wszystkich matkach z okazji ich święta. Mamy tego dnia mogły świętować i odpocząć od codziennego gotowania. Dziećmi zajęli się Animatorzy. Uśmiech na dzieciach twarzy był ogromny. PZC. Serdecznie dziękuje mieszkańcom Lipy Piotrowskiej i Świniar za przekazane przepysznych wypieków.

 

21 lipca -25 lipca  2016r

 

Światowe Dni Młodzieży( ŚDM )

W naszej parafii gościliśmy młodzież z Hiszpanii, R.O. Klub Seniora, Rada Parafialna PZC osiedli Świniary i Lipy Piotrowskiej przyjęli młodych katolików polskimi smakołykami, tradycyjnymi posiłkami i tradycjami związanymi z naszą kulturą. Był to wspaniały czas dla naszej parafii, poznawaliśmy wzajemnie własne kultury. Mile będziemy wspominać pobyt w młodych ludzi pełnych pasji i radości życia.

 

17 września 2016r.

 

  Akcja „Kromka Chleba Caritas”. W ramach akcji odbyło się spotkanie, które rozpoczęła modlitwa we Wrocławskiej Archikatedrze. Druga część odbyła się na Placu Solnym, który na jeden dzień zmienił się w miasteczko namiotowe Caritas.  Uczestnicy mogli poczęstować się gorącą grochówką i chlebem ze smalczykiem. PZC Wrocław – Świniary, także miał swój udział uatrakcyjniając imprezę dla dzieci malowaniem twarzy .

 

30 listopada 2016r.

 

PZC włączył się w akcję „Okulary dla Afryki”, którym organizatorem była Klinika OKULUS we Wrocławiu. Mieszkańcy Osiedli Świniary i Lipy Piotrowskiej przekazali do PZC znaczną ilość okularów, które zostały przekazane do Kliniki OKULUS. PZC dziękuje wszystkim ofiarodawcom oraz Panu J. Marciniakowi.   

  

Sprawozdanie finansowe:

 

●Saldo początkowe w roku 2015 kwota- 750,45zł

●Pozyskiwane środki za podejmowane dzieła i akcje kwota –8.865,56zł

●Wydatki poniesione w ramach działalności kwota – 6240,39-,

(zakup recept, opłaty energii elektrycznej, opłaty media,, oprawa muzyczna - festyn  ,  )

 

Pomoc udzielana potrzebującym:

Rzeczowa, pisemna, ogólne porady.

 

Zaznaczamy, iż wszystkie wpływy i wydatki są prowadzone w księdze rozrachunkowej dostępnej na spotkaniach PZC.

 

Zarząd Parafialnego Zespołu Caritas odbywa posiedzenia co kwartał, poprzedzając spotkanie Mszą Św. o godz. 18:00 oraz zawsze ,ilekroć zachodzi taka potrzeba  spotkania odbywają się niezależnie od sytuacji.

 

Środki zgromadzone na koncie PZC przeznaczone zostaną tylko i wyłącznie na działania statutowe:

-wykup recept dla chorych,

-pomoc w dofinansowaniu wyjazdów dla dzieci,                                                                                                            

-zakup środków higienicznych dla osób zmagających się z ciężkimi chorobami.

 

Jeśli znają Państwo osobę, której możemy jako Zespół  pomóc, prosimy o wskazanie takiej osoby wolontariuszom PZC

lub pod nr tel. 601-080-645

 

PZC to grupa ludzi dobrego serca bezpośrednio zaangażowanych w działalność charytatywną w parafii.

 Ich zadaniem jest m.in.: realizowanie i koordynowanie w miarę możliwości i środków, inicjatyw oraz zadań pojawiających się w społeczności parafialnej.

 

Jeżeli czują Państwo potrzebę niesienia pomocy, zapraszamy do wolontariatu w PZC.

Jeżeli mogą Państwo wesprzeć naszą działalność charytatywną finansowo, w dowolnej kwocie prosimy o przekazanie na poniższe konto.

 

Każda okazana pomoc jest niezwykle cennym ,ogromnym wsparciem z Państwa strony.

 

nazwa banku: BANK PKO S.A.0/ WROCŁAW RUSKA 51 50-079 WROCŁAW

numer rachunku bankowego: 07124067681111001046228384 z dopiskiem darowizna na cele kultu religijnego PZC

 

Parafialny Zespół Caritas pragnie podziękować wszystkim Ofiarodawcom, którzy wspierają naszą działalność, słowami J.P.II

„Człowiek jest wielki, nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest.

Nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi.”

 

 

                                                                 W imieniu Parafialnego Zespołu Caritas

                                                                          za wszelką dobroduszność

 

                                                                             Serdeczne Bóg Zapłać

                                                              

                                                               Ks. Proboszcz Andrzej Seferynowicz

                                                    Z ramienia PZC Prezes PZC Krystyna Sikorska-Niemiec

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          &